Nerezidenti, bankový účet Európa (Príručka ako otvoriť účet)

You are here

Nerezidenti, bankový účet Európa
Základy

B2B platba prináša medzinárodne prevody do 21. storočia s virtuálnymi bankovými účtami. Teraz je možné, aby váš business mal nerezidentný bank. Účet v Európe. S virtuálnym bank. účtom môžete akceptovať platby z 35 EU krajín. Prevedieme peniaze na váš bankový účet, vo Vašej domácej krajiny v ten istý deň (na väčšine trhov) s 80% úsporami na poplatkoch.

Problem and
Solution
Problém

Pre množstvo medzinárodných spoločností, je medzinárodné bankovníctvo časovo náročné, frustrujúc a nákladné. Bez nerezidentných účtoch v Európe, môžu zahraničné platby trvať až týždeň. Náklady sú vysoké vzhľadom na rozsiahle systémy a tisícky zamestnancov tradičných bánk.


Bez možnosti B2B Pay, Vaša spoločnosť:
 • Nemôže otvárať bankové účty v Európe
 • Nemôže zhromažďovať ani zasielať domáce prevody (SEPA platby)
 • Platí poplatok SWIFT v hodnote 30 €
 • Platí náklady spojené so smenou meny 3-6%
 • Nemá prístup k EU platobným bránam
 • Trpí frustráciou z byrokratických bankových procesov
 • Nemôže zhromažďovať platby z trhov akými je Amazon
 • Čaká 2 až 5 dní na prevod
Riešenie

S virtuálnym bank. účtom (VBA) môžete vytvoriť a obdržať platby okamžite. Vlastniť nerezidentský Európsky bankový účet Vám umožňuje centralizovať prichádzajúce a odchádzajúce platby, ktoré zľahčujú zmierenie. Strávite menej času na manuálnych procesoch a ušetríte na nákladoch spojených s prevádzkou bankového účtu, pretože prichádzajú financie sú smerované priame na váš hlavný bankový účet, namiesto toho aby boli držané na virtuálnom bankovom účte.


S možnosťou B2B Pay, Vaša spoločnosť:
 • Môže prijímať SEPA platby z 35 EU krajín v 2 až 12 hodinách.
 • Môže vytvoriť SEPA platby do 35 EU krajín.
 • Ušetrí SWIFT poplatok v hodnote 30 € a + 80% na zahraničných kurzových zmenách.
 • Môže získať výhodu na automatických kurzových zmenách.
 • Môže použiť svoj IBAN aby integrovala s trhmi a platobnými bránami.
 • Môže kontaktovať prémiových sprostredkovateľov aby vytvorili globálne platby v 138 krajinách.
 • Získa okamžité upozornenie o prichádzajúcich platbách.
 • Môže využiť výhodu online registrácie v banke.
Benefity
Jednoduchosť

 

Na rozdiel od transakcií cez tradičné banky, nemusíte vypisovať šeky, vyplňovať formuláre na platbu šekov, ani chodiť do kamennej pobočky. Všetky operácie prebiehajú v online prostredí, príhodnejšie a jednoduchšie.

Ak zautomatizujete Vaše platby, nemusíte robiť nič viac. Ušetríte čas na organizovaní a manažmente vášho bankového účtu. Sledovanie transakcií z jedného hlavného zdroja je jednoduchšie. K tomu môžete transakcie vykonať kedykoľvek a kdekoľvek, pokiaľ máte prístup na internet.

Jednoduchosť spočíva aj vo fakte, že nepotrebujete byť rezidentom na založenie účtu. Rezidencia je nutnosťou pri tradičných bankách. Virtuálne bankové účty sú riešením pre globálnych podnikateľov, ktorí nemajú rezidenciu v Európe.

Rýchlosť

 

Online charakter virtuálnych bank. účtov urýchľuje čas v porovnaní s tradičnými bankami.

Tradičné banky musia vykonať množstvo procesov, s finančnou reguláciou potrebnou pre používateľské dáta a platby – čo spôsobuje spomalenie samotných procesov. Virtuálne banky vykonávajú iba zlomok z procesov, ktoré vykonávajú tradičné banky, čo ich v konečnom dôsledku robí viac efektívnejšími.

Medzinárodné peňažné prevody cez tradičné banky by trvali dni, týždne. S B2B Pay virtuálnych bankových účtov môžete prijať platby z 35 krajín v 2 až 12 hodinách.

Komunikácia

 

Virtuálne banky majú obrovský potenciál v premostení technologickej medzere medzi zdieľaním údajov, najmä keď príde na transparentnosť a zdaňovanie. Zlepšovaním transakcií, virtuálne banky môže pomôcť vláde ušetriť milióny v ich stratégií za transparentnosť a pomôcť v boji proti zdaňovaniu.

Finančná životaschopnosť

 

Virtuálne banky majú nízke réžie, pretože nemajú náklady na elektrinu, nájom, údržbárske služby a podobné... Toto im umožňuje účtovať nižšie a menej poplatkov v porovnaní s tradičnými bankami. Virtuálne banky môžu znížiť bankové poplatky do hodnoty 80%.

 

 

Príklad

Globálny vývozca z Brazílie ešte nemá dostatočný objem na založenie dcérskych spoločností v zámorí ani na požiadanie o nerezidentský bankový účet v Európe. Spoločnosť je nútená spoliehať sa na elektronické  platby, aby dostala zaplatené.  Prichádzajú s 3 až 6% transakčnými poplatkami a - takmer určite – s oneskoreniami. S týmito riešeniami neexistuje spôsob, ako sledovať priebeh transakcie ani u odosielateľa, ani u príjemcu. Virtuálne bankové účty B2B Pay majú iba 1% poplatok za transakciu. Peniaze prichádzajú rýchlo a obe strany sú informované a môžu sledovať každú fázu procesu.

B2B prevody sú jednoduchšie s použitím B2B Pay

B2B Pay poskytuje svojim klientom rôzne typy bankových účtov: osobný i podnikateľský, pre štátne inštitúcie a orgány, pre študentov ako i účty pre mimovládne organizácie (neziskové organizácie) malého alebo stredného rozsahu. Každý zo spomínaných typov účtu má európske IBAN číslo (medzinárodné bankové číslo účtu), ktorý umožňuje našim klientom prístup k bezpečnejším, rýchlejším a lacnejším bankovým prevodom v rámci SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách) a SWIFT systémov. 

Nemusíte byť rezidentom žiadneho členského štátu v Európe, aby ste disponovali európskym účtom. Naše riešenie umožňuje našim klientom obdŕžať platby v rámci Európy, zatiaľ čo, každá platba voči ne-európskym, nerezidentným bankovým účtom bude poslaná s poplatkom o 1% vyšším než je stredná tržná úroková sadzba.

B2B Pay je založené na kombinácii nerezidentných bankových účtov v Európe a najlepších sadzieb v rámci medzinárodného prevodu peňazí medzi domácim bankovým účtom a účtom mimo Európy. Pokiaľ máte zákazníkov alebo partnerov v akejkoľvek z 36 krajín SEPA zóny, tak tí budú môcť uskutočniť „základnú miestnu“ platbu priamo na váš nerezidentský bankový účet. To všetko bez problémov, akými sú poznanie referenčných čísel, poskytovanie rôznych dodatkových informácii bankám...

 

 
Európsky bankový účet pre nerezidentov

Pokiaľ žijete v Európe je založenie bankového účtu jednoduché. Jediná vec, ktorú k tomu potrebujete je potvrdenie o tom, že ste rezident, ktoré obsahuje vašu súčasnú adresu (napríklad sa môže jednať o účet za telefón) a doklad totožnosti. Avšak, pokiaľ si chcete založiť bankový účet v Európe a nie ste rezidentom, tak je to buď veľmi drahé alebo priam nemožné. Ak si chcete založiť osobný bankový účet vaše možnosti sú vcelku obmedzené. Ak si chcete založiť podnikateľský účet je to ešte náročnejšie a vyžaduje veľa finančných prostriedkov potrebných k zaplateniu rôznych poplatkov spojených práve zo založením účtu. Službu, ktorú naša spoločnosť poskytuje je práve pre tých, ktorý nepotrebujú disponovať všetkými možnými bankovými službami poskytovanými v Európe, ale stačí im možnosť posielať a prijímať peniaze od svojich zákazníkov, partnerov alebo klientov.


Založenie osobného bankového účtu v Európe

Existujú banky, ktoré vám umožnia založiť účet i keď nie ste rezidentom, avšak väčšina bank vás odmietne ako zákazníkov.


Založenie podnikateľského bankového účtu v Európe

Založenie európskeho podnikateľského účtu je možné i bez toho, aby bolo vaše podnikanie zaregistrované v Európe, pokiaľ disponujete veľkými transakciami v objeme začínajúcom od 10 miliónov eur za rok. Napriek tomu budú banky od vás stále vyžadovať založenie dcérskej spoločnosti v ich krajiny. To je spojené s finančnou a časovou náročnosťou a zahrňuje celú radu odborníkov napr. právnikov, účtovníkov, audítorov.


Založenie nerezidentského bankového účtu

Založenie nerezidentského bankového účtu je teraz možné i bez toho, aby ste mali zaregistrované podnikanie v Európe alebo európsku adresu. Nerezidentské bankové účty majú značné výhody v prípade všetkých typov účtov (osobný, podnikateľský, pre štátne inštitúcie a orgány i pre mimovládne organizácie). Takéto typy účtov vám poskytnú zadarmo IBAN, ktorí umožňuje obdŕžanie platieb zo všetkých SEPA krajín ako i možnosť hneď poslať peniaze z vášho účtu mimo SEPA krajín za malý poplatok.

Prečo je tak ťažké obdŕžať služby, ktoré potrebuje od tradičných bánk, pokiaľ ste nerezident?

Mnoho ľudí bez štatútu rezidenta v Európskej únii, potrebuje práve bankový účet v Európe z veľmi špecifických dôvodov. Banky sa zvyčajne snažia predať komplexný balíček produktov novým klientom, ktorý zahrňuje i zbytočné služby napr. bežné účty, kreditné karty, poistenie...

Vzhľadom na  podnikateľský model a na požiadavky bánk na riadenie rizík, ako i dodržiavanie predpisov je to to, čo vytvára byrokratickú nočnú moru (vynakladanie úsilia a času) spojenú so zakladaním bankových účtov.

Aké je to mať ako nerezident bankový účet (nerezidentný účet) v Európe?

S nerezidentnými bankovým účtom obdŕžate služby, ktoré chcete bez nákladov a zložitosti „plnohodnotného“ bankového účtu. Napríklad, ak chcete len obdŕžať platby v Európe, tak sa nebude zaujímať prepracovanosťou bankového systému, bankovými výpismi, audítorskými správy alebo ďalšími inými možnosťami.


Čo je to virtuálna banka?

Virtuálna banka je banka bez „ťažkopádnosti“ (zložitosti postupov) spojených práve s tradičnými bankovými účtami. Jednoducho povedaná, osoba môže založiť účet v niekoľkých minútach a to prostredníctvom hovoru alebo vyplnením online tlačiva. Neexistuje tu žiadna povinnosť navštíviť miestnu pobočku banky, kde musíte podpísať množstvo dokumentov. U virtuálnej banky sú vaše peniaze rovnako v bezpečí ako v tradičnej banke, pretože sa využívajú rovnaké regulácie – regulácie Európskej únie ako i národných autorít.

Čo je oveľa dôležitejšie, virtuálna banka pracuje s niekoľkými bankovými systémami súčasne – akoby ste mali viacej bánk v jednej banke. A práve virtuálny, nerezidentný bankový účet s voľným virtuálnym IBAN číslom je jeden z najnovších produktov v súčasnom bankovom sektore.


Podnikanie bez virtuálneho IBAN účtu je neúplné

B2B Pay vypĺňa „medzeru“ na trhu – zameriava sa na potrebu zjednodušiť podnikateľom vstup podnikať vo vnútri Eurozóny a Európy (ako celku). Pokiaľ ste celosvetový vývozca, ktorý nemá (nechce) zakladať dcérsku spoločnosť v Európe a tým pádom ani nespĺňate požiadavky k založeniu tradičného bankového účtu, tak vám nezostáva nič iné iba sa spoliehať na bankové prevody vášho dovozcu. To je však často spojené s oneskorenými platbami a vysokými poplatkami 3 až 6 percent za transakciu. S využitým B2B Pay virtuálneho IBAN účtu môžete obdŕžať platby, akoby ste podnikali v Európe.

B2B Pay, vám umožňuje otvoriť nerezidentný bankový účet, ktorý vám poskytne presne to čo potrebujete od vášho bankového účtu. Nie je tu nutnosť vypĺňať obsiahle žiadosti, schvaľovacie procesy nie sú zložité, ani žiadne nadbytočné náklady za služby ktoré nepotrebujete. Jednoducho, presne to čo potrebujete pre vaše podnikanie.

B2B Pay nerezidentný bankový účet s IBAN v Európe

B2B Pay ponúka jednoduché riešenie: Po základnom schvaľovacom procese obdŕžate vlastné európske IBAN číslo. Tým získate možnosť zdarma uskutočňovať bankové prevody od B2B dovozcov v 36 SEPA krajinách. B2B Pay hneď prevedie peniaze do vašej domovskej banky za oveľa lepších podmienok: až o 80% lacnejšie ako v prípade, keby ste použili tradičnú banku pri prevode prostriedkov alebo nejakú inú službu. Neplatíte ani, žiadne poplatky za vedenie.

Po založení vášho účtu obdržite vaše IBAN číslo. Môžete ho hneď použiť vo vašich faktúrach a zmluvách voči zákazníkov v SEPA krajinách (zahŕňa všetky hlavné európske krajiny). Hneď ako vám niekto prevedie peniaze na váš účet, tak obdržíte upozornenie.

 

Medzi ktorými krajinami funguje náš B2B prevod?

Nerezidentný bankový účet pre zákazníkov z Ameriky

Pre americké spoločnosti, ktoré pravidelne dodávajú tovary a služby do Európy poskytuje B2B Pay (IBAN číslo) jednoduchý a rýchly spôsob. Táto ponuka zahrňuje i neziskové organizácie majúce svojich partnerov v Európe.


Nerezidentné bankové účty pre klientov a jednotlivcov z Indie

Vývozcami (exportéri) z Indie, ale i zamestnanci, študenti a nevládne organizácie môžu očakávať úsporu peňazí a byrokracie s nerezidentným bankovým účtom v Európe.


Nerezidentný bankový účet pre zákazníkov z Británie

Britský občania, ktorý potrebujú nerezidentný bankový účet v Európe ho môžu z B2B Pay získať. Očakávaná úspora nákladov na poplatky až do výšky 80% a takisto „už žiadne papierovanie.“


Ostatné krajiny

Súčasne pracujeme i zo zákazníkmi z iných krajín, menovite sa jedná o zákazníkov z Kanady, Brazílie, Indonézie, Hong Kong-u, Singapuru, Japonská, Číny, Čile a Južnej Afriky.

„Plnohodnotný“ európsky bankový účet pre nerezidentné spoločnosti

Dostávame veľa dotazov od spoločnosti, ktoré chcú mať „plnohodnotný“ bankový účet v Európe, ktoré ho však nemôžu získať nakoľko nie sú lokalizované v Európskej únii a ani v Európskom hospodárskom priestore (EEA). Touto problematikou sme sa intenzívne zaoberali a uskutočnili sme rozsiahli výskum práve pri budovaný nášho B2B Pay virtuálneho bankového účtu. Jedným zo spôsobom je registrovať svoju spoločnosť v Európe a následne ísť do miestnej pobočky banky, kde si požiadate o založenie účtu. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viacej o tejto problematike, tak sme si pre vás pripravili článok s pár typmi a nápadmi. Ďalším spôsobom, je využiť riešenie aké my ponúkame.

Získanie „plnohodnotného“ bankového účtu v Európe

Pokiaľ nie ste spoločnosť z Európy je náročné a drahé získať Európsky účet.

Existujú tzv. praktické zásady (pravidlá), ktoré musia byť splnené nerezidentom pre získanie európskeho účtu.

 • Vložíte veľké množstvo peňažných prostriedkov (okolo 100 000€) na váš nový účet, alebo
 • Máte mesačné prevody vo výške minimálne 50 000€ prichádzajúce na váš účet a ste ochotný platiť poplatky z každého prevodu, alebo
 • Ste ochotný mesačne platiť poplatky za vedenie účtu v rozmedzí od 300€ do 700€, alebo
 • Máte vysoké zisky a potrebujete Európsky účet a nestaráte sa o poplatky.

Avšak, to že nespĺňate požiadavky automatický neznamená, že ho nemôžete získať. V súčasnosti existuje celá škála možností, ktoré budú splňovať základné bankové potreby bežnej spoločnosti. Napríklad, ak potrebujete mať účet, ktorý bude vyplácať mzdy zamestnancom v Európe, tak existujú alternatívy, ktoré sú výrazne lacnejšie – takým je i náš účet alebo i služba od transferwise. Ak však potrebujete len prijímať platby, určite sa prikloňte k nášmu virtuálnemu účtu B2B Pay.

Prečo sú tieto účty také drahé a prečo vyžadujú veľké objemy vkladov?

Pre veľké banky v Európe sú náklady na schvaľovanie a udržiavanie zámorských zákazníkov veľmi vysoké a takisto sú považované za rizikovejšie. Z tohto dôvodu, zabezpečenia pokrytia nákladov a času spojených so založením účtu, požadujú veľké objemy vkladov ako bezpečnostnú poistku. Z ich pohľadu je výhodnejšie zabezpečiť vysoké pohyby peňazí. Tým získavajú možnosť zvýšiť svoj príjem z nákladov na prevod (nákladov na jednu transakciu). Pokiaľ podnikáte v oblasti, ktoré sú považované za vysoko rizikové, tak vôbec nezáleží akými finančnými prostriedkami disponujete, nebudete schopný si otvoriť účet.

I napriek všetkému je veľa dôvodov prečo založiť bankový účet v Európe. Je to pohodlné pri správe prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb. Pomáha znižovať riziko tým, že riadi platobné toky v Európe a takisto umožňujú odpovedať potrebám zákazníkov oveľa flexibilnejšie a s nižšími nákladmi.

Snažili sme sa rozlíšiť (kategorizovať) na základe typov poskytovateľov, koho by ste mali osloviť:

Vaše názory

Prvý stupeň západné európske banky

Barclays, Rabobank, HSBC, Nordea, Santender, BNP Paribas, ABN AMRO ...

Tieto medzinárodné, globálne finančné inštitúcie majú pomerne prísne požiadavky na svojich nových zákazníkov. Preferujú nízko rizikových klientov s dlhými záznamami, ako sú výrobné podniky, IT spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa vývozom alebo dovozom. Vyžadujú, aby ste dokázali, že máte dostatok kapitálu – vložením veľkého objemu peňažných prostriedkov (začínajúcich na úrovni 100 000€ ), ktoré budú generovať prijmem z poplatkov za peňažné prostriedky. Preferujú klientov s výraznými medzinárodnými platbami a menovými fondami. Pokiaľ spadáte do tejto kategórie, máte skvelú šancu získať účet u jedného zo zmieňovaných veľkých hráčov.

Aké sú výhody založenie účtu u tradičnej veľkej banky? Môže si byť istý, že transakčné poplatky budú pri vysokom objeme transakcií nižšie. Takisto sa môžete spoľahnúť na dobrú reputáciu, globálnu odbornosť, bezpečnosť a profesionalitu.

Banky druhého stupňa (predovšetkým so sídlom vo východnej časti Európy)

Banky v nových členských krajinách Európskej únie, predovšetkým východnej, južnej a strednej Európy inovujú bankový a finančný systém v posledných dekádach.

Zohrávajú dôležitú úlohu v poskytovaní slobodného prístupu k bankovým službám pre ne-európskych zákazníkov, ktorý by inak neboli schopný získať (založiť) účet u veľkých finančných inštitúcii západu. Tieto nové banky poskytujú najnovšie technológie (asi najvýznamnejší je finančno-technologický trh Estónska) i keď nie sú medzinárodne známe a nemajú taký dosah ako západné banky (inštitúcie). „Svetové financie“ sú stále „riadené“ z Frankfurtu, Londýna, New York-u a Amsterdamu.

Všeobecné podmienky u bánk druhého stupňa sú jednoduchšie splniteľné oproti tomu, akoby boli v Nemecku. Stále platí, že musíte byť ochotný mesačne platiť vysoké poplatky prípadne mať vysoký obrat (minimálne 50 000€). Výška týchto poplatkov sa môže vyšplhať až na 1% z prichádzajúcich platieb, môže byť i upravená na základe vyjednávania podľa objemu platieb. Môžete očakávať horlivosť v podobe rizika a skúšania nových nápadov. Takže, vo všeobecnosti tieto banky prijímajú zákazníkov skoro zo všetkých krajín sveta a zo všetkých možných odvetví. Musíte počítať s možnosťou dlhšej previerky.

E-peňaženka poskytovatelia

Poskytovatelia e-peňaženiek majú menšie poplatky za vedenie účtu a tiež vyžadujú menšie objemy peňažných prostriedkov za mesiac (minimum 10 000€). Vyžadujú – účtujú si vyššie poplatky za jednotlivé transakcie. Pamätajte, čím vyšší objem peňažných prostriedkov – tým lepšia vyjednávacia schopnosť.

Spracovatelia platobných kariet

Pokiaľ ste začínajúcim podnikateľom alebo vaše podnikanie sa dá charakterizovať ako malé, tak toto môže byť vaša najlepšie možnosť. Poplatky za transakciu sú síce vysoké, ale počiatočné náklady spojené zo založením a správou sú nízke. Spravidla poskytovanie týchto služieb (technológie) spolupracujú s platobnými platformami Visa alebo Mastercard.

V prípade, že máte nejaké otázky alebo pripomienky ohľadom tohto článku, prosíme neváhajte nás kontaktovať: contact#ó@b2bpay.co.

Ďalšia odkazy k prečítaniu (v angličtine):

 


Ďalšie jazyky:

 

Page content

Join the 10 thousand plus businesses already with B2B Pay