Zoznam SEPA krajín (aktualizované 2024 verzia)

You are here

Zoznam SEPA krajín (aktualizované 2024 verzia)

Pojem SEPA je veľmi dobre známi medzi Európanmi a tiež tých, ktorý majú úzke prepojenie s Európou. Predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. SEPA prevod peňazí je iniciatíva krajín Európskej únie a vlád, ktorý zjednodušuje bankám prevod peňazí denominovaných v eurách. . V januári 2024 je súčasťou SEPA 36 krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko k tomu ešte tri krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórsko, Lichtenštajnsko a Island a tiež i Švajčiarsko, Monako a Veľká Británia (zostáva súčasťou SEPA i napriek Brexitu). 

Prečo si založiť SEPA účet v Európe?

Založenie európskeho účtu dáva zmysel pre osoby, ktoré cestujú do Európskej únie alebo ďalších členských krajín SEPA systému, taktiež pre podnikateľov majú obchodné vzťahy v týchto krajinách. Mať IBAN číslo účtu znamená:

  • lacnejšie vyberanie hotovosti v Európe,
  • rýchlejšie, štandardizovanejšie transakcie v eurách,
  • pohodlný nákup s vlastnou európskou kreditnou/debetnou platobnou kartou v eurozóne,
  • mobilný a elektronické (ebanking) bankové aplikácie a zákaznícku podporu. 

Členovia Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA, rozšírená Európska rodina zahŕňajúca Európsku úniu a jej obchodných/ekonomických partnerov) široko využívajú bezhotovostné platby. Disponovať debetnou/kreditnou platobnou kartou od ktorejkoľvek európskej finančnej inštitúcie vám ušetrí nielen náklady ale i čas. 

Ako získať SEPA?

Pre ľudí podnikajúcich v Európe – pokiaľ podnikáte ako vývozca a vaši klienti sú Európania, tak môžete získať virtuálny bankový účet s B2B Pay a tým získať všetky výhody v rámci SEPA regulácii. Jednou z mnohých SEPA výhod je, že suma peňazí, ktorú pošlete bude na bankový účet príjemcu obdŕžaná nezmenená. Podľa rozhodnutia európskeho parlamentu, poplatky za cezhraničný prevod v spoločnej mene eurozóny (Euro) medzi členskými krajinami SEPA nemôžu byť vyššie ako poplatky za ekvivalentnú platbu v rámci domáceho prevodu (až do výšky 50 000 €). 

Stačí mať jeden bankový účet v Európe aby ste pohodlne podnikali v ktoromkoľvek štáte. Pokiaľ sa rozhodnete využiť našich služieb – B2B Pay sa postará o zníženie nákladov vášho bankovníctva až do výšky 80% lacnejšie ako v prípade normálneho bankového prevodu u tradičnej banky.

Aké sú výhody SEPA platieb?

Ako dlho trvá, kým bude moja platba vybavená? Väčšina SEPA platieb sú vybavené nasledujúci deň.

Od Novembra 2017 banky implementovali tzv. Instant SEPA (okamžité SEPA), čo v praxi znamená vybavenie platieb do výšky až 15 000 € do 10 sekúnd.

SEPA: lacnejšie, jednoduchšie a rýchlejšie

SEPA je založená tak, aby bolo pre vás bankovníctvo bezproblémové a rýchle na medzinárodnej úrovni. Bankové prevody sa môžu uskutočniť i bez poplatku za prevod, nakoľko banky smú účtovať za SEPA platby len rovnaké poplatky ako ich ekvivalenty v domácich menách. V praxi ak dôjde k odstúpeniu poplatku pri domácich prevodoch v eurách, tak to isté musí byť aplikované v prípade medzinárodných prevodoch. 

SEPA umožňuje podnikateľom a zákazníkom využívať cezhraničné bankové prevody bez problémov a poplatkov spojených s tradičným bankovníctvom. Pre vývozcov, ktorý chcú mať prístup k SEPA je nevyhnutné mať založený bankový účet v nejakom členskom štáte. Založenie IBAN účtu v Európe môže byť náročne pokiaľ spoločnosť nie je registrovaná v nejakom členskom štáte. My sme našli riešenie: s našim virtuálnym bankovým účtom môžete len ťažiť z takejto iniciatívy. 

SEPA transfer


SEPA poukazuje na jednotný menový systém i keď mnoho krajín zapojených do tohto systému si túto menu nevzalo za svoju. Dohody, ktoré tvoria jadro systému povzbudili finančné inštitúcie vo všetkých 36 SEPA členských krajinách, aby vložili do svojho portfólia bankové účty vedené v eurách pre svojich zákazníkov, aby i oni mohli využívať výhody z toho plynúce. Existujú však i výnimky: suverénne základňové územia Akrotiri a Dekeleisa, Francúzska južná a atlantická oblasť, Kosovo a Čierna hora sú krajiny, ktoré používajú euro ako svoju menu i keď nie sú súčasťou SEPA.


Dostanem IBAN účet s B2B?

Virtuálny bankový účet ponúkaný B2B je medzinárodný bankový účet (IBAN), ktorý umožňuje vybavenie medzinárodných platieb. Váš virtuálny bankový účet v Európe môže byť prepojený s vašim účtov v domovskej krajine. B2B Pay poskytuje technológiu (spolu s payment API), ktorá umožňuje tieto transakcie lacnejšie a rýchlejšie než predtým. 

SEPA dohoda, navrhnutá tak aby posilnila aktivity medzi európskymi krajinami, zabezpečila jednoduchosť pre vývozcov, dovozcov, ďalších podnikateľov takisto i pre zákazníkov. SEPA bankový prevod je zvyčajne bez poplatku a netrvá dlhšie než hodinu alebo dve (v pracovný deň) medzi väčšinou finančných inštitúcii v SEPA systéme. Tým, že si u nás otvoríte účet získate pohodlné riešenie.


SEPA bezhotovostný prevod verzus inkaso – v čom je rozdiel?

SEPA bezhotovostný prevod

Je uskutočňovaný v eurách. Je v podstate jednoduchý, jednorazový prevod prostriedkov medzi bankami s IBAN identifikačnými kódmi. Pokiaľ bol príkaz na prevod naplánovaný pred koncom pracovného dňa, tak príjemca obdŕží platbu v rovnaký deň. SEPA bezhotovostné prevody sú používané zákazníkmi ako jednorazové platby za tovary a služby.


SEPA inkaso

Na rozdiel od SEPA bezhotovostného prevodu, čo je jednoduchá, jednorazová platba je SEPA inkaso opakujúca sa platba cez hranice v rámci Európy. Rozlišujeme dva základné typy týchto platieb, pričom ich použitie sa odlišuje. Prvý je navrhnutý pre zákazníkov platiacich za produkty, služby a tovary,  pričom všetky banky sú povinné spolupracovať. Druhý typ je navrhnutý pre priemysel a podnikateľov, pričom nie je povinný pre všetky banky v rámci SEPA dohody. 

Za účelom uskutočnenia SEPA inkasa poskytne zákazník príjemcovi podpísané oprávnenie spolu s informáciami o bankovom účte (z ktorého sa bude platiť poplatok): meno majiteľa účtu, číslo účtu, IBAN a BIC. Obchodník alebo príjemca si musí ponechať dôkaz (poverenie, mandát), že zákazník autorizoval opakovanú platbu. Poverenie môže byť buď v elektronickej alebo papierovej podobe.

  • SEPA inkaso je možné nastaviť opakovane a to na určitý počet opakovaní alebo neurčitý počet opakovaní – až do zrušenie. Medzi zákazníkmi a podnikateľmi môžu byť nastavené SEPA inkasá, napríklad k platbe mesačných nákladov na nájom, splátky zariadení, opakované splátky pôžičky alebo i iné služby (upratovanie, elektrina, internet). Prevod sa uskutoční automatický vo vopred určený deň.
  • SEPA inkaso je možné nastaviť i medzi dvoma podnikmi k splátke opakujúcich sa poplatkov. Napríklad, spoločnosť môže uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s iným podnikom, aby zabezpečila opakovaný pravidelný poplatok, ktorý môže byť zaplatení prostredníctvom SEPA inkasa. V tomto prípade veriteľ i dlžník musia predložiť dôkaz (poverenie) banke.

Európska platobná rada

SEPA bezhotovostné prevody a inkasa boli vytvorené Európskou platobnou radou, ako spôsob, akým zlepšiť medzinárodne spracovanie platieb a nastaviť štandardy v rámci SEPA (36 rozličných krajinách). Aby ste mohli využívať SEPA bezhotovostné prevody alebo inkasa, tak poskytovateľ služby musí byť formálnym členom v rámci SEPA systému.

B2B Pay funguje jedine s bezhotovostnými prevodmi

S B2B Pay vývozcovia mimo Európy môžu získať virtuálny bankový účet v SEPA zóne, ktorý bude mať IBAN číslo. Poznámka: B2B Pay účet funguje jedine s bezhotovostnými prevodmi.

Map of SEPA payment zone countries

Kedy začala SEPA?

Bezhotovostné prevody začali byť k dispozícii po celej Európe v januári 2008. Inkasá a debetné karty začali byť k dispozícii na konci roku 2010. To viedlo k vyššej súťaživosti, lacnejším a viacej efektívnejším, eurovým cezhraničným platbám/prevodom.

Najnovšími členmi SEPA systému sú Andorra a Vatikán, ktorý sa pripojili k dohode v roku 2019. 

SEPA 36 krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko k tomu ešte tri krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórsko, Lichtenštajnsko a Island a tiež i Švajčiarsko, Monako.

 

SEPA zoznam krajín

Európske krajiny a teritória

Toto je zoznam krajín SEPA zóny, ktoré používajú Euro ako hlavnú menu.

Krajina IBAN/BIC kód
Ålandské ostrovy FI
Andorra AD
Rakúsko AT
Azúry PT
Belgicko BE
Kanárske ostrovy ES
Cyprus CY
Estónsko EE
Fínsko FI
Francúzsko FR
Nemecko DE
Gibraltar GI
Grécko GR
Írsko IE
Taliansko IT
Lotyšsko LV
Litva LT
Luxembursko LU
Madeira PT
Malta MT
Monako MC
Holandsko NL
Portugalsko PT
San Maríno SM
Slovensko SK
Slovinsko SI
Španielsko ES

SEPA krajiny, kde euro nie je národnou menou

Kód meny, kde sa národná mena odlišuje od eura. U krajín, ktoré nemajú euro za svoju menu – má väčšina dovozcov eurové bankové účty a teda môžu prevádzať platby prostredníctvom SEPA bez poplatku.

Krajina IBAN/BIC kód Kód meny
Bulharsko BG BGN
Chorvátsko HR HRK
Česká republika CZ CZK
Dánsko DK DKK
Gibraltár GI GIP
Maďarsko HU HUF
Island IS ISK
Lichtenštajnsko LI CHF
Nórsko NO NOK
Poľsko PL PLN
Rumunsko RO RON
Švédsko SE SEK
Švajčiarsko CH CHF
Veľká Británia GB GBP

BIC kód odlišujúci sa od IBAN kódu

Francúzske zámorské teritória majú odlišné BIC kódy. IBAN bankové účty, však začínajú s FR.

Teritórium BIC kód IBAN kód
Francúzska Guyana GF FR
Guadeloupe GP FR
Martinik MQ FR
Mayotte YT FR
Réunion RE FR
Svätý Bartolomej BL FR
Svätý Martin (francúzska časť) MF FR
Saint Pierre and Miquelon PM FR

 

Pokiaľ hľadáte excelovsky súbor (čitateľné strojom) .csv:

sepa-countries.csv

Zostane Veľká Británia súčasťou SEPA zóny po Brexite?

Áno, Veľká Británia zostane jednou zo SEPA krajín. I keď Veľká Británia nebude súčasťou Európskej únie zostane súčasťou SEPA za podobných podmienok ako je súčasťou SEPA Švajčiarsko alebo Monako.

SEPA prevod je prístupný i pre spoločnosti mimo Európy

Keď sa prihlásite k B2B Pay dostanete vlastní účet od banky v Európe v rámci SEPA zóny. Poskytujeme túto služby spoločnostiam pôsobiacich v Spojených štátoch amerických, Kanade, Indii, Singapure a mnohých iných krajinách. B2B Pay je medzinárodný B2B platobný systém pre vývozcov vyvážajúcich ich tovary do Európy, pričom je „poháňaný“ Barclays, Nordea Bank a Techstars.

S využitým B2B Pay budú vaše platby prevedené bez poplatku v rámci SEPA zóny a následne prevedené do vášho domovského bankového účtu za najlepší poplatok na trhu, ktorí je o 80% nižší ako by ste platili v inom prípade (využitie tradičných bánk). B2B Pay vám umožňuje zvýšiť maržu o 10 až 20%. Pozrite si i našu prípadovú štúdiu aby ste sa dozvedeli ako a neváhajte nás kontaktovať pokiaľ máte nejaké otázky.

Prihláste sa k B2B Pay

Ďalšie informácie o SEPA prevodoch:

Úvod do SEPA vytvorený Európskou platobnou radou

Európska platobná rady vyrobila 8 minútové video o SEPA (jednotnú oblasť platieb v eurách).

sepa
 
 

iné jazyky

 

Join the 10 thousand plus businesses already with B2B Pay