SEPA countries
För många internationella bolag är internationella bankkontakter tidsödande, frustrerande, dyrt. Utan ett inhemskt bankkonto i Europa kan internationella betalningar ta upp till en vecka. Virtuella bankkonton löser detta problem med hjälp av Financial Technology.
February 2021
non-resident bank account
Öppna ett europeiskt bankkonto för icke medborgare: Med B2B Pay kan du öppna ett icke inhemskt bankkonto Europa, USA, multivaluta bankkonto EUR GBP USD. Du behöver inte vara medborgare inom Europa för att ha ett europeiskt konto. Vår lösning låter våra klienter ta emot betalningar inom Europa,...
February 2021
Virtuálny Bankový Účet
Pre množstvo medzinárodných spoločností, je medzinárodné bankovníctvo časovo náročné, frustrujúc a nákladné. Bez nerezidentných účtoch v Európe, môžu zahraničné platby trvať až týždeň. Virtuálne bankové účty sú odpoveďou na tento problém (s pomocou finančných technológií).
February 2021
Zoznam SEPA krajín (aktualizované 2021 verzia)
SEPA štandard pre jednotnú oblasť platieb v eurách. SEPA prevod peňazí je platobný systém, ktorý zjednodušuje bankám prevod peňazí denominovaných v eurách. SEPA je iniciatíva Európskej únie. V januári 2021 je súčasťou SEPA 36 krajín: 27 krajín Európskej únie a Švajčiarsko, Island,...
February 2021
банкова сметка
За много международни компании, международното банкиране е времеемко, фрустриращо и скъпо. За чуждестранни лица, международните плащания в Европа могат да отнемат почти седмица. Виртуалните банкови сметки решават този проблем с помощта на Финансова Технология. 
February 2021
Virtual Europe company
Не е необходимо да сте жител на Европа, за да имате европейска сметка. Нашето решение позволява на клиенти ни да получават плащания в рамките на Европа, като всяко плащане към техните неевропейски, чуждестранни банкови сметки, ще бъде изпратено срещу такса с 1% по-висока от средния пазарен курс.
February 2021
Seznam SEPA Držav {Osvežena Verzija 2021}
SEPA je kratica za enotno evropsko plačilno področje (Single Euro Payments Area). SEPA nakazilo denarja je plačilni sistem, ki poenostavlja bančna nakazila v EU. SEPA je iniciativa Europske Unije. Januarja 2021 je v SEPA 36 držav: 27 držav članic EU, Švica, Islandija, Norveška, Lichtenstein,...
February 2021
SEPA
SEPA představuje jednotnou oblast pro platby v eurech. Peněžní převod SEPA je platební systém, který zjednodušuje bankovní převody v nominální hodnotě eura. SEPA je iniciativou Evropské unie. K lednu 2021 existuje 36 zemí SEPA: 27 členských států EU, Švýcarsko, Island, Norsko, Lichtenštejnsko...
February 2021
Nerezidenti, bankový účet Európa
Nemusíte byť rezidentom žiadneho členského štátu v Európe, aby ste disponovali európskym účtom. Naše riešenie umožňuje našim klientom obdŕžať platby v rámci Európy, zatiaľ čo, každá platba voči ne-európskym, nerezidentným bankovým účtom bude poslaná s poplatkom o 1% vyšším než...
February 2021

Pages